نگهداری کالاهای چرمی


نحوه نگهداری کالاهای چرمی

نحوه نگهداری و مصرف کالاهای چرمی:

دوام انواع چرم و محصولات چرمی بیش از هر محصولی به دلیل طبیعی بودن وابسته به شیوه مصرف و نگهداری آن است. توجه به نکات زیر باعث میشود کالای خود را سالها با کیفیت اولیه مصرف کنید.

نحوه اعمال صحیح واکسن های روغنی مناسب البسه چرمی:

مقدار کمی واکسن اعمال شود به گونه ای که واکس اضافی روی سطح چرم بیش از حد لازم نماند دقت فرمایید از مصرف واکس بیش از حد معمول جدا خودداریشود، استفاده بیش از حد روغن و واکس منجر به مسدود شدن حفره های سطحی چرم و جلوگیری از بهینه عمل کردن خصلت تنفسی چرم ( ورود هوا و خروج بخار آّب) و همچنین سفیدک زدن چرم می شود.